ΟΡΑΜΑ

Όραμα μας είναι να πρωταγωνιστήσουμε στον χώρο της υγείας ,παρέχοντας πάντα υψηλής ποιότητας ιατροτεχνολογικα προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή μας είναι η παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών υγείας και η εμπορεία , πάντα , καινοτόμων και  υψηλής ποιότητας ιατροτεχνολογικων προϊόντων συμβάλλοντας στην κοινή και διαρκεί προσπάθεια για βελτίωση της υψηλής ποιότητας ζωής.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία της SPMED στηρίζεται σε 3 βασικές αξίες :

  • Εξυπηρέτηση και σεβασμός των πελατών.
  • Ποιότητα –καινοτομία σε προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Εργασία με πάθος και επένδυση στη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της εταιρείας.

ΟΡΑΜΑ

Όραμα μας είναι να πρωταγωνιστήσουμε στον χώρο της υγείας ,παρέχοντας πάντα υψηλής ποιότητας ιατροτεχνολογικα προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή μας είναι η παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών υγείας και η εμπορεία , πάντα , καινοτόμων και  υψηλής ποιότητας ιατροτεχνολογικων προϊόντων συμβάλλοντας στην κοινή και διαρκεί προσπάθεια για βελτίωση της υψηλής ποιότητας ζωής.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία της SPMED στηρίζεται σε 3 βασικές αξίες :

  • Εξυπηρέτηση και σεβασμός των πελατών.
  • Ποιότητα –καινοτομία σε προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Εργασία με πάθος και επένδυση στη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της εταιρείας.

H Εταιρεία SPMED ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο  του 2012 με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι οι πάσης φύσεως Νοσοκομειακές Προμήθειες. Τα στελέχη της Εταιρείας είναι από τα πλέον έμπειρα στον  χώρο με μεγάλη εμπειρία σε καίριες διευθυντικές θέσεις, τόσο σε ελληνικές όσο και πολυεθνικές εταιρείες με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά ιατρικών ειδών.

Η SPMED αντιπροσωπεύει κατ’ αποκλειστικότητα για την Κρήτη την Εταιρεία TELEFLEX MEDICAL των ΗΠA καθώς και πλήθος άλλων εταιριών.

H SPMED, από τη στιγμή της ίδρυσής της, εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και EN ISO 9001:2000, το οποίο πιστοποιήθηκε από τον διεθνούς εγκυρότητας πιστοποιημένο Οργανισμό QS τον Νοέμβριο του 2012.

Από τον Δεκέμβριο του 2012 που ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα, η SPMED παρουσιάζει μία εξαιρετικά ανοδική πορεία. Συνεργάζεται  με όλα τα Δημόσια και  Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Κρήτης. Σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, η SPMED εμπορεύεται, διακινεί και υποστηρίζει τεχνικά πολλά προϊόντα, με άκρως εξειδικευμένο δίκτυο πωλητών / αντιπροσώπων σε όλη την Κρήτη. Τα προϊόντα  έχουν καθιερωθεί και χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία από καταξιωμένους ιατρούς στο των Δημοσίων και Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της Κρήτης.